Dark-Eyed Junco in Snow 3, NY (Dark-Eyed Juncos)

Dark-eyed Junco Attacking Reflection in Car Mirror, New York (Juncos)

Dark-eyed Junco, Wyoming. (Dark-eyed Juncos)

Dark-eyed Junco Glamour Shot, New York (Dark-eyed Juncos)

Dark-eyed Junco in Winter, New York (Dark-eyed Juncos)

Singing Dark-Eyed Junco at Dawn, NY (Dark-eyed Juncos)

Dark-Eyed Junco in Snow 2, NY (Dark-Eyed Juncos)

Dark-Eyed Junco in Snow 1, NY (Dark-Eyed Juncos)