Pine Grosbeak male 4, New York (Pine Grosbeaks)

Pine Grosbeak 2, New York (Pine Grosbeaks)

Pine Grosbeak in High Key (Pine Grosbeaks)

Pine Grosbeak male 2, New York (Pine Grosbeaks)

Pine Grosbeak male 3, New York (Pine Grosbeaks)

First-year Pine Grosbeak male, New York (Pine Grosbeaks)

Pine Grosbeak male, New York (Pine Grosbeaks)

Pine Grosbeak, New York (Pine Grosbeaks)